En del sanningar om livsmedeltilsatser

Artikeln är helt tagen från http://www.2000taletsvetenskap.nu/tillsatser.htm
Och såklart, läs med kritiska ögon, allt stämmer garanterat inte!- Sanningen om Livsmedelstillsatser -


Visste du att den genomsnittlige västeuropéen (inklusive svenskar) äter över 5 kg livsmedelstillsatser om året?

Visste du att många av dessa i djurförsök visat sig vara mycket hälsofarliga, t.o.m. cancerframkallande?

Visste du att många tillsatser är okända och att staten är helt oansvarig?

Visste du att över 20 000 kemikalier finns i de över 6000 syntetiska aromämnen som används i EU inklusive Sverige, och ingen av dem behöver uppges på förpackningen?

Vsste du att en del av de bevisade hälsoeffekterna som orsakas av kemikalier i syntetiska aromämnen är koma, cancertumörer, lever- och njurskador, nekros, andningsbesvär, blod i urinen, magsår, förändringar i skelettet, depression, darrningar, mm.?

Visste du att det inte finns någon lista på vad som är tillåtet eller inte, när det gäller syntetiska eller naturliga aromämnen i Sverige eller inom EU överhuvudtaget, trots att en del är förbjudna utanför EU, och många är farliga?

Om du inte visste något om dettta är det inget att förvåna sig över ty de svenska så kallade häsomyndigheterna tar industrins intressen i första hand och måste därför dupera folket.


Kom ihåg att knappast några livsmedelstillsatser är nödvändiga. År 1900 användes ungefär 50 livsmedelstillsatser i Europa. 1997 var denna siffra uppe i över 20.300! Minst 99% av alla livsmedelstillsatser som används i Sverige och EU är "kosmetiska". Detta betyder att producenterna använder dessa livsmedelstillsatser för att göra maten mer lockande genom att ändra dess lukt, smak, färg och konsistens. Syntetiska färger är exempelvis helt onödiga. Om färger måste användas kan man använda helt naturliga sådana som framställts utan kemikalier, såsom rödbetssaft för rött och paprika för röd, orange, saffran för gult osv.


Konserveringsmedel

Konserveringsmedel utgör mindre än 1% av alla livsmedelstillsatser! Konservering kan även göras genom kylning, frysning, värmebehandling, torkning, saltning, sötning, kryddning, mjölksyrning, inläggning och C- vitamintillsats, osv.


Fakta om aromämne

Aromämne hörs ju oskyldigt, men syntetiska aromämnen består inte enbart av en enda kemikalie för att ge smak. Det krävs att man blandar många kemikalier för att skapa en syntetisk arom.

Ta till exempel jordgubbsarom (enligt U.S. Patent nr 3686004) i jordgubbsyoghurt:
Geraniol
ethyl methol phenyl glycidate
vanillin
ethyl pelargonate
isoamyl acetate
ethyl butyrate
2-methyl-2-pentenoic acid
1-(prop-1-enyl)-3,4,5-trimethoxybenzene
OBS: Det finns många olika syntetiska jordgubbssmaker tillgängliga, var och en med en annorlunda uppsättning kemikalier.
En del syntetiska aromämnen består av över 30 olika kemikalier, men enligt lagen räcker det att bara skriva "arom" på ingredienslistan!
  Var och en av dessa kemikalier måste anses vara en särskild livsmedelstillsats. En vanlig svensk får med lätthet i sig över 100 livsmedelstillsatser (kemikalier som finns i syntetiska aromämnen och andra livsmedelstillsatser) varje dag! En kula glass med flera färger och smaker kan innehålla 150 olika livsmedelstillsatser, ändå har ingen testat livsmedelstillsatsernas effekt i kombination med aromämnen eller med andra livsmedelstillsatser. Alla livsmedelstillsatser inklusive aromämnen testas separat. De testas aldrig tillsammans!


Synergieffekt
Ett välkänt medicinskt fenomen är den så kallade synergieffekten, en kemikalie i kroppen förstärker eller minskar effekten av en annan. Därför ska man vara väldigt försiktig med att inta olika syntetiska kemikalier samtidigt - och även naturmedel i kombination med syntetiska kemikalier och läkemedel.


Men enligt lagen behöver man inte uppge om aromen är naturlig eller syntetisk, vare sig i Sverige eller EU, man behöver bara skriva aromämne på förpackningen.
  EU arbetar just nu på en lista över aromämnen som förekommer i alla EU-länder, vilket kommer att ta många år, men det är skandal att allmänheten används som försökskaniner tills EU-listan är klar, och att EU inte har några som helst planer på att testa någon av alla de tänkbara kombinationerna:
 • livsmedelstillsatser med andra livsmedelstillsatser
 • aromämnen med andra aromämnen
 • eller livsmedelstillsatser med aromämnen.

Och inte minst kombinationer mellan nämnda ämnen och läkemedel och besprutningsrester.
  Alltså kommer EU-listan över "tillåtna" aromämnen att vara fullständigt meningslös och skapa en falsk känsla av trygghet! Man bör undvika alla aromämnen, om det inte står att de är naturliga, och det inte deklareras precis vilka de är. Livsmedelsproducenter nämner så gott som alltid om aromämnena är naturliga, t ex vanilj i stället för etylvanillin (eller vanillin) som har orsakat allvarliga biverkningar hos försöksdjur.


Livsmedelstillsatser i öl, vin och sprit i Sverige och EU

Enligt EU:s och Sveriges lagar behöver man överhuvudtaget inte uppge några som helst ingredienser i alkoholhaltiga drycker! I USA måste man deklarera om E220 (svaveldioxid) finns i mat och dryck, inklusive alkoholhaltiga drycker.
  OBS! Alla ekologiska viner tillsätts fortfarande den hälsofarliga kemikalien E220, man tillsätter bara en mindre mängd än i vanligt vin. även vissa ekologiska ölsorter innehåller E220. Be leverantören ta reda på vilka ölsorter som är fria från detta hälsofarliga ämne. E 220 har ersatts med C-vitamin av några kaliforniska vinproducerande företag, men de säljs inte i Sverige. E 220 är helt onödigt att använda i mat eller vin och kan orsaka omedelbar död hos astmatiker som är överkänsliga för svavel.
  Ungefär 40 personer dör varje år i Nordamerika pga. E 220. Det används som konserveringsmedel i vin (vilket kan ersättas av C-vitamin) och som färgfixeringsmedel i torkad frukt, men det är ofta odeklarerat, vilket är olagligt. Alla torkade frukter som har stark färg, såsom orange torkade aprikoser, starkt gul torkad ananas, starkt röd torkad papaya, helt vita torkade äpplen, dvs. praktiskt taget all torkad frukt som inte är ekologiskt odlad, har behandlats med E 220. Den torkade frukt som inte är behandlad är alltid naturligt brun, pga. reaktionen mellan syre och fruktsocker, men smakar ändå sött och gott, så undvik alla färgglada torkade frukter.

Åtta självklara förändringar i livsmedelspolitiken
 1. Alla livsmedelstillsatser bör deklareras med nummer och namn.
 2. Alla aromämnen bör deklareras som antingen naturliga eller syntetiska.
 3. Alla livsmedelstillsatser i alkoholhaltiga drycker bör deklareras med namn och nummer.
 4. Alla processhjälpmedel som överhuvudtaget finns kvar i mat och dryck bör deklareras i innehållsdeklarationen, vilket inte behövs nu (t.ex. oljan som används i brödformar).
 5. Alla kombinationer av aromämnen och livsmedelstillsatser som finns i livsmedel idag borde testas så att man med säkerhet vet om de är ofarliga innan man tillåter deras användning.
 6. All testning måste utföras av statliga institutioner, inte av de privata företag som tillverkar livsmedelstillsatser, aromämnen eller processhjälpmedel, eller ens av andra privata företag.
 7. Om någon som helst livsmedelstillsats, något aromämne, processhjälpmedel eller bekämpningsmedel förbjuds i Sverige bör man också förbjuda tillverkning och export av det.
 8. Om någon som helst livsmedelstillsats, något aromämne, processhjälpmedel eller bekämpningsmedel förbjuds i något annat land i världen, bör det förbjudas i Sverige också.
 9. Om någon som helst livsmedelstillsats, något aromämne, processhjälpmedel eller bekämpningsmedel har någon negativ hälsoeffekt överhuvudtaget i laboratorietest, bör det förbjudas i Sverige.
Det är ingen konst att ersätta livsmedelstillsatser med ofarliga, naturliga mineraler eller andra ofarliga naturligt förekommande ämnen eller tillagningsmetoder.

Nästan alla livsmedelstillsatser existerar endast för att öka livsmedelsindustrins vinstmarginaler, inte för konsumentens bästa.

Kom ihåg att många livsmedelstillsatser anses vara livsfarliga och kan vara totalförbjudna i ett land, och likväl anses vara säkra och tillåtna. Skulle du riskera din egen och dina barns hälsa?

Barn påverkas mycket mer än vuxna av livsmedelstillsatser pga.

 1. sina outvecklade immunförsvarssystem och
 2. låga kroppsvikt, vilket gör att de i förhållande till kroppsvikten får i sig mer kemikalier än vuxna av samma mängd livsmedelstillsatser och
 3. den snabba celldelningen hos barn. Allt detta sammantaget gör barn mer benägna att få cancer.

Livsmedelstillsatser, särskilt färg- och aromämnen, orsakar många svåra allergiska biverkningar. Många stackars barn har genomlidit åratal av tung medicinering pga. sitt okontrollerade och ofta våldsamma beteende, som helt enkelt har orsakats av deras reaktioner på dessa livsmedelstillsatser. Många barn blir friska när dessa livsmedelstillsatser utesluts ur deras kost.


Fakta om Cancerframkallande ämen

"Cancer är dock inte någon effekt som uppstår vid hög men inte vid låg dosering. Om cancer orsakas hos försöksdjur av stora doser av en kemikalie måste vi förutsätta att även små mängder kan orsaka cancer. 1979 kom alla myndigheter som reglerar cancerframkallande kemikalier i USA överens om denna nyckelprincip. Det gjorde även International Agency for Cancer Research (en internationell cancerforskningsorganisation) som är kopplad till Världshälsoorganisationen under FN."

Kom ihåg att vävnaderna lagrar skador!

"Vi har inga som helst bevis på att det skulle finnas någon säker dos av cancerframkallande ämnen. Den vävnad som utsätts för cancerframkallande ämnen får en ny känslighet. Vävnaden lagrar skadan, så att säga. Om cellerna utsätts för ytterligare påverkan av något som helst cancerframkallande ämne, även om det bara är svagt cancerframkallande, så kan skadan utökas, så att man uppnår en nivå där en tumör utvecklas. Allt detta ger upphov till en situation där vi inte kan förutsätta att ett lågt intag av cancerframkallande ämnen skulle vara betydelselöst."

Med. dr Umberto Saffiotti
(Umberto Saffioti är vetenskaplig ledare för Carcinogenesis, National Cancer Institute, USA.)


Xylitol

Xylitol kan vara farligt för din råttas hälsa! Tuggummifabrikanter ifrågasatte en studie som visade att råttor fick cancer av xylitol, men bara vid ett intag som för en människa skulle motsvara 20 000 tuggummin om året, alltså 70 stycken om dagen. Men som vi har kunnat se i ovanstående punkter, finns det risk att om en livsmedelstillsats framkallar cancer vid hög dosering kan samma tillsats orsaka cancer även vid låg dosering. Höga doseringar behövs bara pga. det låga antalet testade djur, vanligen färre än 100, ändå utsätts hundratals miljoner människor för dessa livsmedelstillsatser. Miljoner människor tuggar tuggummi med xylitol. Xylitol är tillåtet i EU och Sverige. Det har visat sig att xylitol orsakar cancer hos försöksdjur (enligt forskning gjord i Storbritannien 1977). Det amerikanska livsmedelsverket (FDA) erkände året därpå att xylitol var ett cancerframkallande ämne. Det finns i så gott som alla sockerfria tuggummin och många sockerfria livsmedel som säljs i Sverige.

Xylitol rekommenderas av Svenska tandläkarförbundet.
Du kan få cancer, men du kommer i alla fall att dö med ett bländvitt leende!Sötningsmedel

Hundratals miljoner dricker "läsk" med aspartam (Nutrasweet), acesulfam-k och sackarin eller cyklamat som alla bevisligen orsakar cancer och andra livsfarliga sjukdomar.
  Miljoner använder dessa sötningsmedel direkt i själva maten (t ex Canderel = aspartam, Hermesetas = sackarin, Suketter). På samma sätt borstar hundratals miljoner tänderna med tandkräm som innehåller natriumsackarin, som har samma effekt som E 954, sackarin, sackarinater (Det heter sodium saccharin på engelska och används ofta i innehållsdeklarationerna) och finns i alla tandkrämer, utom ett fåtal som finns i hälsokostbutiker. I USA får alla sackarintabletter, -pulver och -vätskor endast säljas med denna varning på förpackningen: "Varning! Denna produkt har visat sig vara cancerframkallande på laboratoriedjur". ändå sväljer du och dina barn varje dag i åratal en del tandkräm som innehåller sackarin och/eller absorberar det direkt under tungan!
  På samma sätt finns de bevisat cancerframkallande E249-252 i alla charkuterier, skinka, rökt kött och fisk och all hårdost utom grön- och vitmögelostar, mozzarella och ekologisk kravmärkt ost. Dessa livsmedelstillsatser behövs inte i kött, annat än möjligen i kött på burk, för att eliminera botulismbakterier, som är dödliga, därför att köttprodukterna behandlas med värme och utsätts för luft. Ovan nämnda tillsatser används endast för att ge röd färg. Botulismbakterier kan endast överleva i en syrefri omgivning, och förstörs genom upphettning.
  Norge förbjöd till och med användningen av dessa farliga livsmedelstillsatser under 1970-talet, men tillät det igen efter några år pga. starka påtryckningar från livsmedelsindustrin. I ost används de bara i bakteriedödande syfte, i stället för att man hanterar mjölken på ett mer hygieniskt sätt.


Hälsofarliga färgämnen 1989 - 2000


Redan 1989 var situationen angående hälsofarliga färgämnen följande:

 1. E104 Kinolingult - Förbjudet i Norge, Kanada, Japan och USA.
 2. E110 Para-orange - Förbjudet i Norge och Portugal.
 3. E120 Karmin - Förbjudet i Norge och Spanien.
 4. E122 Azorubin - Förbjudet i Sverige, Norge, Kanada och USA.
 5. E123 Amarant - Förbjudet i Finland, Grekland, Jugoslavien, Norge, Sverige, USA, USSR, och österrike
 6. E124 Nykockin - Förbjudet i USA och Norge.
 7. E127 Erytosin - Förbjudet i Japan och Norge.
 8. E128 Röd 2G - Förbjudet i Australien, Belgien, Finland, Frankrike, Indien, Norge, Schweiz, Sverige, USA, Västtyskland och österrike.
 9. E131 Patentblått V - Förbjudet i Israel, Japan, Kanada, Norge och USA.
 10. E133 Briljantblått FCF - Förbjudet i Belgien, Danmark, Frankrike, Norge, Sverige, Schweiz, Västtyskland och österrike.
 11. E142 Grön S - Förbjuden i Sverige, USA och Norge.
 12. E151 Briljantsvart BN - Förbjudet i Kanada, Norge, Spanien, Sydafrika och USA.
 13. E153 Vegetabiliskt kol - Förbjudet i USA. Finns i nästan alla lakritsprodukter, inklusive lakrits i hälsokostbutiker. Endast ett märke, "Tubis", av Terrasana använder inte E153. Tubis importeras av Biofood och är ekologiskt. (OBS! Jag har inga samband med dessa företag eller några företag över huvud taget).
 14. E154 Brun FK - Förbjudet i österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Norge, Sverige, Schweiz, Västtyskland och USA.
 15. E155 Brun HT - Förbjudet i Japan, Sydafrika och USA.
 16. E171 Titandioxid - Förbjudet i Japan, Portugal och Spanien.
 17. E180 Litolrubin BK - Förbudet i USA.

Dagsläget år 2000


Sedan 1989 har ingen ny forskning gjorts på dessa mycket hälsofarliga artificiella färgämnen. Trots detta har samtliga EU länder nu plötsligt tillåtit alla ovannämnda E-nummer, trots att de varit förbjudna i många EU-länder och fortfarande är förbjudna i länder utanför EU (tex Japan, USA, Australien, Kanada) som de var 1989.

Tyvärr har Norge, som för 11 år sedan hade en av de mest restriktiva inställningar till färgämnen, nu plötsligt börjat godkänna dessa E-nummer trots att ingen ny forskning gjorts ens i Norge, som kan bevisa att de är ofarliga.

Färgämnen är inte den enda sorten livsmedelstillsatser som "plötsligt" blivit godkända efter många års förbud. Det råder stor förvirring kring de andra E-nummer som är godkända i Sverige och EU.

Många andra livsmedelstillsatser som också var förbjudna i EU-länderna och andra länder 1989 och nu fortfarande är förbjudna i andra länder, tillåts nu plötsligt i alla EU-länder, utan någon ny forskning som visar att de är säkra! Till exempel var detta situationen 1989 angående huruvida syntetiska sötningsmedel skulle tillåtas i mat eller inte:

 • E950 Acesulfamkalium (acesulfame-K) - förbjudet i österrike, Finland, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Norge, Portugal och Spanien. Numera är det tillåtet i alla dessa länder!
 • E951 Aspartam (Nutrasweet, Canderel) - förbjudet i österrike, Belgien, Frankrike, Grekland, Italien Nederländerna och Portugal. Numera är det tillåtet i alla dessa länder!
 • E952 Cyklaminsyra, cyklamater - förbjudet i USA sedan 1970. Tillåts i alla EU-länder.
 • E954 Sackarin, sackarinater - förbjudet i Kanada, Frankrike, Grekland och Portugal. Numera är det tillåtet i de sistnämnda tre länderna och tillåts att användas i tandkräm i Kanada, eftersom tandkräm inte betraktas som mat. ändå sväljer man tandkräm varje gång man borstar tänderna och man absorberar det under tungan, som tidigare nämnts.

Obs! Denna lista är inte fullständig, den ger bara några exempel på livsmedelstillsatser som tidigare var förbjudna i vissa EU-länder och andra länder, och nu är de plötsligt, utan någon ytterligare forskning, tillåtna i de EU-länderna, men de är fortfarande förbjudna i de andra länderna!

Baltikum och allergier

I Baltikum där man förskonats från den explosion i allergier som västvärlden drabbats av där har man inte haft denna flod av livsmedelstillsatser i maten. En genomsnittlig familj var tvungen att ha ca 500m2 odlingsmark för att få tillräckligt med mat då tillgången var så mager i affärerna.
  Den ärade läsaren har väl svårt att tro att följande är sant, men det är faktiskt fakta att de medicinska så kallade lärde i Sverige på fullt allvar tror att frånvaron av allergier i Baltikum beror på trångboddhet! Livsmedelstillsatserna tillmäter man inte någon betydelse över huvud taget....

Klarare än så går det väl inte att visa den lärda medicinska enfalden...

Information på denna sida har hämtas från:

http://hem.passagen.se/enummer/
Där det finns mycket mer att läsa om livsmedelstillsatser.

2000-Talets Vetenskaps råd blir:

Köp mat som är obehandlad i största möjliga utsträckning!

Köp endast ekologisk mat!

Kommentarer
Postat av: Susanna

Skrämmande läsning! Det finns så sjukt mycket skit i allt man köper. En sak jag tänkt på är köpt bröd, det innehåller äckligt mycket konstiga saker där, men borde verkligen börja baka sitt eget (inte för att du äter bröd nu kanske, men ändå) :)

2009-07-06 @ 10:44:15
URL: http://powersus.blogspot.com
Postat av: J

Ja precis. Mycket som knappt är några riktiga råvaror i alls. Nä det e nog bättre att baka själv, men mjöl är ju väldigt raffinerat......

2009-07-06 @ 22:14:37
URL: http://bodyandsoul.blogg.se/
Postat av: Björn

Hej igen! Det var ett tag sedan sist. Följer din blogg och tycker du har vettiga synpunkter. MEN man ska inte ha läst många kurser på universitet innan man ganska snabbt inser att 2000taletsvetenskap.nu måste tas med mer salt än vad nyporna kan klara. Det står hysteriskt stora mängder skit där. Kolla in e-nummerguiden i "den hemlige kocken". Den anser jag kunna tas med lagom stor nypa salt. Fortsätt skriva i samma anda. Kände mig bara tvungen att lufta min åsikt här =)

//B

2009-07-06 @ 23:03:36
Postat av: J

Haha nä det var därför jag skrev att man ska läsa med kritiska ögon! Borde kanske skrivit med mycekt kritiska ögon. jag tycker väl eg den är rätt överdriven, men en sån rolig artikel som kanske kunde starta lite debatt över att det fatkiskt är mycket skit i dagens mat, finns ju saker som inte innehåller några råvaror alls!Fast enligt min erfarenhet när det gäller kost så är universitetskurser i kost rätt gamla och mossiga och håller på livsmedelsverkets rekommendationer ;)Lufta på hur mycket du vill!! ju mer desto bättre :)

2009-07-06 @ 23:09:30
URL: http://bodyandsoul.blogg.se/
Postat av: Björn

nu sa jag inte att jag läst kost på universitet. Skit samma vad du läst. Jag menar att alla med hyfsad förmåga till källkritik inser att ovanstående källa är sisådär.

Gick tentan bra? Hoppas så!

2009-07-08 @ 14:07:40
Postat av: J

Jo det e jag med på, jag hade nog inte dragit med aritkeln om jag t.ex. drivit kostdoktorn.se Sen är det kul vart jag hitta sidan 'hahaNu vet jag inte vilken tenta du mena, men jag fixade alla tentor så det gick den :)

2009-07-08 @ 14:10:29
URL: http://bodyandsoul.blogg.se/
Postat av: Björn

gôtt kött!!

2009-07-08 @ 23:06:39

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0